Izjava o zaštiti podataka Univerziteta u Beču

Univerzitet u Beču je odgovorno lice za obradu podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (DSGVO). U skladu s obvezama informiranja koje vrijede za odgovorno lice, molimo Vas da uzmete u obzir sljedeću obavijest:

Obrada podataka vrši se u sljedeće svrhe: podučavanje i istraživanje.

Odgovorno lice za obradu podataka je

Univerzitet u Beču
Fakultet za psihologiju
Institut za primijenjenu psihologiju: Rad, Obrazovanje, Ekonomija
Vodstvo: Univ.-Prof. Dr. Christian Korunka

Universitätsstraße 7
1010 Wien

T: +43-1-4277-47331
F: +43-1-4277-47339

M: schulengurgeln.forschung@univie.ac.at

Službu za zaštitu podataka Univerziteta u Beču možete kontaktirati na dsba@univie.ac.at.

Univerzitet u Beču pohranjuje i obrađuje lične podatke (npr. lične procjene) u okviru istraživanja i nastave. Pravni temelj za obradu je saglasnost vlasnika podataka.

Podaci će biti izbrisani čim se postigne svrha obrade i pod uvjetom da nijedno drugo zakonsko razdoblje čuvanja podataka nije na snazi. 

Kao vlasnik podataka imate pravo od Univerziteta u Beču zatražiti:

  • informacije,
  • izmjene,
  • brisanje,
  • ograničenja,
  • prijenos podataka, i
  • prekid dalje obrade podataka, ako je pravni temelj obrade podataka prevladavajući legitimni interes odgovornog lica ili se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesno istraživačke ili u statističke svrhe. 

Također imate mogućnost opozvati svoj pristanak za obradu podataka u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U konačnici, imate priliku žaliti se austrijskom tijelu za zaštitu podataka (www.dsb.gv.at) ukoliko je obrada podataka prema Vašem mišljenju nepropisna.

Ukoliko je pružanje ličnih podataka za obradu podataka predviđeno zakonom, zahtijeva se ugovorom ili je potrebno za zaključenje ugovora, nepružanje podataka može značiti da obveze koje Univerzitet u Beču mora ispuniti prema Vama neće moći biti ispunjene.

Ovi se podaci temelje na Općoj uredbi o zaštiti podataka (DSGVO), posebno na članovima 12-21 (Poglavlje III - Prava vlasnika podataka), koji se mogu pročitati na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj

Beč, 22.05.2018.